Country names in Thai

Country names in Thai

In Thai, the name of the each country is also an adjective to describe things from that country. The word อังกฤษ ang-grìt, for instance, can mean either "England" or "English". To unambiguously refer to the country itself you should add the word ประเทศ bprà-tâyt (meaning "country") before the country name. e.g. ประเทศอังกฤษ bprà-tâyt ang-grìt , "England".

The name of a country's language is ภาษา paa-săa + country name, and to describe someone's nationality you use คน kon "person" + country name. So the Thai word for "English" as in the English language is ภาษาอังกฤษ paa-săa ang-grìt, and an English citizen is a คน อังกฤษ kon ang-grìt.

Where do you come from ?
คุณมาจากไหน khun maa jàak năi

I come from...
ฉันมาจาก... chán maa jàak...

Asia and the Middle East


Afghanistan อัฟกานิสถาน àf-gaa-ní-sa-tăan
Armenia อาร์เมเนีย aa-may-nia
Azerbaijan อาเซอร์ไบจาน aa-sêr-bai-jaan
Bahrain บาห์เรน baa-rayn
Bangladesh บังกลาเทศ bang-glaa-tâyt
Bhutan ภูฏาน poo-dtaan
Brunei บรูไน broo-nai
Cambodia กัมพูชา gam-poo-chaa
China จีน jeen
East Timor ติมอร์เลสเต dtì-mor-lâyt-dtay
Georgia จอร์เจีย jor-jia
India อินเดีย in-dia
Indonesia อินโดนีเซีย in-doh-nee-sia
Iran อิหร่าน i-ràan
Iraq อิรัก i-rák
Israel อิสราเอล ìt-sà-răa-ayn
Japan ญี่ปุ่น yêe-bpùn
Jordan จอร์แดน jor-daen
Kazakhstan คาซัคสถาน kaa-sák-sà-tăan
Kuwait คูเวต koo-wâyt
Kyrgyzstan คีร์กีซ kee-gèet
Laos ลาว laao
Lebanon เลบานอน lay-baa-non
Malaysia มาเลเซีย maa-lay-sia
Maldives มัลดีฟส์ mal-dèef
Mongolia มองโกเลีย mong-goh-lia
Myanmar พม่า pá-mâa
Nepal เนปาล nay-bpaan
North Korea เกาหลีเหนือ gao-lĕe nĕua
Oman โอมาน oh-maan
Pakistan ปากีสถาน bpaa-gèe-sa-tăan
Philippines ฟิลิปปินส์ fí-líp-bpin
Qatar กาตาร์ gaa-dtâa
Saudi Arabia ซาอุดีอาระเบีย saa-u-dee-aa-rá-bia
Singapore สิงคโปร์ sĭng-ká-bpoh
South Korea เกาหลีใต้ gao-lĕe dtâi
Sri Lanka ศรีลังกา sĕe lang-gaa
Syria ซีเรีย see-ria
Tajikistan ทาจิกิสถาน taa-jì-gì-sa-tăan
Thailand ไทย tai
Turkey ตุรกี dtù-rá-gee
Turkmenistan เติร์กเมนิสถาน dtèrk-may-ní-sa-tăan
United Arab Emirates สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ sà-hà-rát aa-ràp ay-mí-râyt
Uzbekistan อุซเบกิสถาน ùt-bay-gì-sa-tăan
Vietnam เวียดนาม wîat-naam
Yemen เยเมน yay-mayn

North and Central America


Antigua and Barbuda แอนติกาและบาร์บูดา aen-dtì-gaa láe baa-boo-daa
Bahamas บาฮามาส baa-haa-mâat
Barbados บาร์เบโดส baa-bay-dòht
Belize เบลีซ bay-lêet
Canada แคนาดา kae-naa-daa
Costa Rica คอสตาริกา kót-dtaa-rí-gaa
Cuba คิวบา kiw-baa
Dominica โดมินิกา doh-mí-ní-gaa
Dominican Republic สาธารณรัฐโดมินิกัน săa-taa-rá-ná rát doh-mí-ní-gan
El Salvador เอลซัลวาดอร์ ayl-san-waa-dor
Grenada เกรเนดา gray-nay-daa
Guatemala กัวเตมาลา gua-dtay-maa-laa
Haiti เฮติ hay-dtì
Honduras ฮอนดูรัส hon-doo-rát
Jamaica จาเมกา jaa-may-gaa
Mexico เม็กซิโก mék-sí-goh
Nicaragua นิการากัว ní-gaa-raa-gua
Panama ปานามา bpaa-naa-maa
Saint Kitts and Nevis เซนต์คิตส์และเนวิส sayn-kít láe nay-wít
Saint Lucia เซนต์ลูเซีย sayn-loo-sia
Saint Vincent and the Grenadines sayn-win-sayn láe gray-naa-deen เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
United States / America อเมริกา a-may-rí-gaa


South America

Argentina อาร์เจนตินา aa-jayn-dtì-naa
Bolivia โบลิเวีย boh-lí-wia
Brazil บราซิล braa-sin
Chile ชิลี chí-lee
Colombia โคลอมเบีย koh-lom-bia
Ecuador เอกวาดอร์ ay-gwaa-dor
Guyana กายอานา gaai-aa-naa
Paraguay ปารากวัย bpaa-raa-gwai
Peru เปรู bpay-roo
Suriname ซูรินาเม soo-rí-naa-may
Trinidad and Tobago ตรินิแดดและโตเบโก dtrì-ní-dàet-láe-dtoh-bay-goh
Uruguay อุรุกวัย u-rúk-wai
Venezuela เวเนซุเอลา way-nay-sú-ay-laa

Europe


Albania แอลเบเนีย aen-bay-nia
Andorra อันดอร์รา an-dor-raa
Austria ออสเตรีย òt-dtria
Belarus เบลารุส bay-la-rút
Belgium เบลเยียม bayn-yiam
Bosnia บอสเนีย bòt-nia
Bulgaria บัลแกเรีย bal-gae-ria
Croatia โครเอเชีย kroh-ay-chia
Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก săa-taa-rá-ná rát chék
Denmark เดนมาร์ก dayn-màak
England อังกฤษ ang-grìt  
Estonia เอสโตเนีย àyt-dtoh-nia
Finland ฟินแลนด์ fin-laen
France ฝรั่งเศส fà-ràng-sàyt
Germany เยอรมนี yer-rá-má-nee
Greece กรีซ grèet
Hungary ฮังการี hang-gaa-ree
Iceland ไอซ์แลนด์ ai-laen
Ireland ไอร์แลนด์ ai-laen
Italy อิตาลี i-dtaa-lee
Latvia ลัตเวีย lát-wia
Liechtenstein ลิกเตนสไตน์ lík-dtayn-sà-dtai
Lithuania ลิทัวเนีย lí-tua-nia
Luxembourg ลักเซมเบิร์ก lák-saym-bèrk
Macedonia มาซิโดเนีย maa-sí-doh-nia
Malta มอลตา mon-dtaa
Moldova มอลโดวา mon-doh-waa
Monaco โมนาโก moh-naa-goh
Montenegro มอนเตเนโกร mon-dtay-nay-groh
Netherlands เนเธอร์แลนด์ nay-ter-laen
Norway นอร์เวย์ nor-way
Poland โปแลนด์ bpoh-laen
Portugal โปรตุเกส bproh-dtù-gàyt
Romania โรมาเนีย roh-maa nia
Russia รัสเซีย rát-sia
San Marino ซานมารีโน saan-maa-ree-noh
Scotland สก๊อตแลนด์ sà-gót-laen  
Serbia เซอร์เบีย sêr-bia
Slovakia สโลวัก sà-loh-wák
Slovenia สโลวีเนีย sà-loh-wee-nia
Spain สเปน sà-bpayn
Sweden สวีเดน sà-wĕe-dayn
Switzerland สวิตเซอร์แลนด์ sà-wìt-sêr-laen
Ukraine ยูเครน yoo-krayn
United Kingdom / Great Britain สหราชอาณาจักรอังกฤษ sà-hà râat-chá-aa-naa-jàk ang-grìt
Vatican City นครรัฐวาติกัน ná-kon rát waa-dtì-gan  
Wales เวลส์ wayl

Australasia and the Pacific


Australia ออสเตรเลีย òt-dtray-lia
Fiji ฟิจิ fí-jì
Kiribati คิริบาส kí-rí-bàat
Marshall Islands หมู่เกาะมาร์แชลล์ mòo-gòr-maa-chaen
Micronesia ไมโครนีเซีย mai-kroh-nee-sia
Nauru นาอูรู naa oo roo
New Zealand นิวซีแลนด์ niw-see-laen
Papua New Guinea ปาปัวนิวกินี bpaa-bpua-niw-gì-nee
Samoa ซามัว saa-mua
Solomon Islands หมู่เกาะโซโลมอน mòo-gòr-soh-loh-mon
Tonga ตองกา dtong-gaa
Tuvalu ตูวาลู dtoo-waa-loo
Vanuatu วานูอาตู waa-noo-aa-dtoo

Africa


Algeria แอลจีเรีย aen-jee-ria
Angola แองโกลา aeng-goh-laa
Benin เบนิน bay-nin
Botswana บอตสวานา bòt-sà-wăa-naa
Burkina Faso บูร์กินาฟาโซ boo-gì-naa-faa-soh
Burundi บุรุนดี bù-run-dee
Cameroon แคเมอรูน kae-mer-roon
Cape Verde เคปเวิร์ด kâyp-wêrt
Central African Republic สาธารณรัฐแอฟริกากลาง săa-taa-rá-ná rát àef-rí-gaa glaang
Chad ชาด châat
Comoros คอโมโรส kor-moh-rôht
Congo คองโก kong-goh
Cote d'Ivoire โกตดิวัวร์ gòht-dì-wua
Djibouti จิบูตี jì-boo-dtee
Egypt อียิปต์ ee-yíp
Equatorial Guinea อิเควทอเรียลกินี i-kway-tor-rian-gì-nee
Eritrea เอริเทรีย ay-rí-tria
Ethiopia เอธิโอเปีย ay-tí-oh-bpia
Gabon กาบอง gaa-bong
Gambia แกมเบีย gaem-bia
Ghana กานา gaa-naa
Guinea กินี gì-nee
Guinea-Bissau กินีบิสเซา gì-nee bìs-sao
Kenya เคนยา kayn-yaa
Lesotho เลโซโท lay-soh-toh
Liberia ไลบีเรีย lai-bee-ria
Libya ลิเบีย lí-bia
Madagascar มาดากัสการ์ maa-daa-gàs-gaa
Malawi มาลาวี maa-laa wee
Mali มาลี maa-lee
Mauritania มอริเตเนีย mor-rí-dtay-nia
Mauritius มอริเชียส mor-rí-chîat
Morocco โมร็อกโก moh-rók-goh
Mozambique โมซัมบิก moh-sam-bìk
Namibia นามิเบีย naa-mí-bia
Niger ไนเจอร์ nai-jer
Nigeria ไนจีเรีย nai-jee-ria
Rwanda รัฐรวันดา rát rá-wan-daa
Sao Tome and Principe เซาตูเมและปรินซิปี sao-dtoo-may láe bprin-sí-bpee
Senegal เซเนกัล say-nay-gan
Seychelles เซเชลส์ say-chayn
Sierra Leone เซียร์ราลีโอน sia-raa-lee-ohn
Somalia โซมาลี soh maa-lee
South Africa แอฟริกาใต้ àef-rí-gaa dtâi
Sudan ซูดาน soo-daan
Swaziland สวาซิแลนด์ sà-wăa-sí-laen
Tanzania แทนซาเนีย taen-saa-nia
Togo โตโก dtoh-goh
Tunisia ตูนิเซีย dtoo-ní-sia
Uganda ยูกันดา yoo-gan-daa
Zambia แซมเบีย saem-bia
Zimbabwe ซิมบับเว sim-bàp-way

Comments

x
Discover South East Asia's hidden travel treasures
Subscribe to our newsletter and keep up to date with our latest posts, straight to your email.
No spam - we promise!